Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Zawiadomienie dotyczące konkursu na dwa stanowiska specjalisty w zakresie psychologii w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym w Opolu.
Dodano: 2016-04-12 14:39:45             Zmodyfikowano: 2016-04-12 14:54:37
Rejestr zmian

Zawiadomienie o drugim i trzecim etapie konkursu na staż urzędniczy w Sądzie Okręgowym w Opolu – w Oddziale Finansowym.
Dodano: 2016-04-05 10:03:13             Zmodyfikowano: 2016-04-05 10:05:19
Rejestr zmian

Sędzia Paweł Mehl nowym wiceprezesem Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-03-22 13:45:19             Zmodyfikowano: 2016-03-22 13:45:19
Rejestr zmian
Sędzia Paweł Mehl, dotychczasowy wizytator ds. rodzinnych i nieletnich został z dniem 21 marca 2016 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości, na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Opolu.
więcej

Zawiadomienie dotyczące konkursu na staż urzędniczy w Oddziale Finansowym Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-03-08 15:14:04             Zmodyfikowano: 2016-03-14 13:15:44
Rejestr zmian

Komunikat Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2016-03-01 14:24:58             Zmodyfikowano: 2016-03-01 14:25:53
Rejestr zmian
W celu prawidłowego poinformowania opinii publicznej o okolicznościach sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary skazanemu Robertowi K., wobec pominięcia w debacie publicznej podstawowych faktów, przedstawiam tezy zwarte w stanowisku sędziego wizytatora ds. karnych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, omawiające wyniki lustracji przeprowadzonej na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przez wizytatorów Sądu Okręgowego w Krakowie . Lustracja nie wykazała żadnych uchybień po stronie sądu penitencjarnego w Opolu.
1. Fakt wystąpienia przez dyrektora zakładu karnego z wnioskiem o udzielenie skazanemu przerwy w odbywaniu kary z uwagi na stan zdrowia oznacza, iż dyrektor zakładu karnego nie jest w stanie w ramach swoich obowiązków i uprawnień, przy współdziałaniu z pozawięzienną służbą zdrowia zorganizować leczenia operacyjnego bez przerwy w karze, np. pod konwojem i nadzorem służby więziennej (art. 115 § 5 kkw, § 4 Rozporządzenia MS i MZ z dnia 9 maja 2012 r. – Dz. U. z 2012 r., poz. 547. Skoro u skazanego stwierdzono ciężką chorobę uniemożliwiającą wykonanie kary, a więc dalszy jego pobyt w zakładzie karnym mógł spowodować poważne niebezpieczeństwo dla jego zdrowia, a jednocześnie nie było możliwości wykonania operacji okulistycznym w zakładzie karnym (brak takiego oddziału szpitalnego po likwidacji Oddziału Okulistycznego w Zakładzie Karnym w Bytomiu, zachodziła konieczność udzielenia przerwy w karze.
2. Skoro zachodziły podstawy do obligatoryjnej przerwy w karze, to sąd penitencjarny nie ma możliwości nałożenia na skazanego jakiegokolwiek obowiązku, gdyż art. 151 § 4 kkw ma zastosowanie tylko przy fakultatywnej przerwie.
3. Przy obligatoryjnej przerwie w odbywaniu kary sąd nie ma możliwości nałożenia na skazanego jakiegokolwiek obowiązku, gdyż art. 151 § 4 kkw ma zastosowanie tylko przy fakultatywnej przerwie.
4. Sąd penitencjarny nie może polecić innym organom sprawowania nadzoru lub kontroli nad osobą przebywającą na przerwie w karze, gdyż brak ku temu podstaw prawnych. Organy władzy publicznej działają na podstawie prawa i w granicach prawa (art. 7 Konstytucji), a sąd może wydawać polecenia policji lub innym organom tylko w wypadkach określonych w ustawie (art. 93 § 4 k.p.k.)
5. Jedynym obowiązkiem sądu było zawiadomienie właściwej jednostki o udzieleniu skazanemu przerwy w odbywaniu kary (art. 168a § 3 kkw), co zostało niezwłocznie uczynione. Policja mimo zawiadomienia, nie podjęła żadnych działań profilaktycznych wobec skazanego.
                                                                                             Rzecznik prasowy SO w Opolu
                                                                                             SSO Waldemar Krawczyk
więcej

Rzecznik prasowy KRS odpowiada poseł Pawłowicz
Dodano: 2016-02-19 13:57:13             Zmodyfikowano: 2016-02-19 14:00:47
Rejestr zmian
List rzecznika prasowego Krajowej Rady Sądownictwa
więcej

2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.