Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Postępowanie prowadzone w trybie art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP na dostawę energii elektrycznej do budynków Sądu Okręgowego w Opolu oraz do budynków sądów funkcjonalnych Sądu Okręgowego w Opolu tj. Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie
Dodano: 2015-11-24 10:17:48             Zmodyfikowano: 2015-11-24 10:17:48
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do budynków Sądu Okręgowego w Opolu oraz do budynków sądów funkcjonalnych Sądu Okręgowego w Opolu tj. Sądu Rejonowego w Głubczycach oraz Sądu Rejonowego w Oleśnie wymienionych w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
Termin składania ofert: 2015-11-18
więcej


Zaproszenie na Salon Mediatora
Dodano: 2015-11-19 12:10:35             Zmodyfikowano: 2015-11-19 12:10:35
Rejestr zmian
Najbliższe spotkanie mediatorów oraz osób, którym bliska jest idea mediacji odbędzie się dnia 9 grudnia w godzinach 16-18.00 w Izbie Rzemieślniczej (Opole, ul. Katowicka 55, I piętro, sala im. Kantora). Spotkanie będzie poświęcone omówieniu zmian w przepisach prawa, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku. Gościem Salonu będzie sędzia Anna Korowin Piotrowska, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu, koordynator ds. mediacji. Poruszone będą także sprawy organizacyjne i dyżury mediatorów.
 
więcej

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu na wolne stanowisko pracy w Oddziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2015-11-16 07:50:05             Zmodyfikowano: 2015-11-16 07:50:05
Rejestr zmian
W związku z rozstrzygnięciem procedury rekrutacyjnej na jedno wolne stanowisko pracy stażysty, docelowo inspektora w oddziale gospodarczym w pełnym wymiarze czasu pracy – umowa o pracę
więcej

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2015-11-10 16:02:00             Zmodyfikowano: 2015-11-23 15:21:34
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu w budynkach przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę każdej osoby wykonujących czynności bezpośredniej ochrony fizycznej osób, budynków i mienia na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. Weryfikacja i kontrola spełnienia powyższego wymogu oraz sankcje z tytułu niespełnienia powyższego wymogu, będą realizowane przez Zamawiającego zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. 4. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy, w każdym z chronionych budynków, odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. 5. Pracownicy pełniący ochronę fizyczną w budynkach Zamawiającego przy pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). 6. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim)
Termin składania ofert: 2015-11-20
więcej


Zawiadomienie dotyczące terminu drugiego i trzeciego etapu konkursu na stanowisko stażysty, docelowo inspektora w oddziale gospodarczym w Sądzie Okręgowym w Opolu oraz lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu.
Dodano: 2015-10-29 09:57:02             Zmodyfikowano: 2015-10-29 09:57:02
Rejestr zmian

Zawiadomienie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu na umowę zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika Sądu Okręgowego w Opolu.
Dodano: 2015-10-16 14:14:40             Zmodyfikowano: 2015-10-16 14:14:40
Rejestr zmian
Wynik konkursu na umowę zastępstwo w Sądzie Okręgowym w Opolu.
więcej

2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.