Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności

Aktualności


Przetarg nieograniczony na usługi Akcji Zima 2012/2013 dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Opolu w podziale na zadania.
Dodano: 2012-10-18 15:35:33             Zmodyfikowano: 2012-11-13 13:12:11
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi Akcji Zima 2012/2013 dla Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Rejonowego w Opolu w podziale na zadania, tj.: Zadanie nr 1 - usługi zimowego utrzymania chodników, ulic i parkingów wokół posesji Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a oraz wokół posesji Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a; Zadanie nr 2 - usługi odśnieżania dachów płaskich budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3a oraz budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a; Zadanie nr 3 - usługi usuwania sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a oraz budynku Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a; Zadanie nr 4 - usługi czyszczenia rynien: budynków Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a oraz budynków Sądu Rejonowego w Opolu przy ul. Ozimskiej 60a.
Termin składania ofert: 2012-10-26
więcej


Międzynarodowy Dzień Mediacji
Dodano: 2012-10-17 13:01:32             Zmodyfikowano: 2014-01-09 09:16:19
Rejestr zmian
Zapraszamy do wspólnych obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji w dniu 18 października 2012 r.
w ramach którego przedstawiciele Ośrodków Mediacyjnych będą pełnić dyżury w dniach 18-20 października 2012 r.
 
więcej

Przetarg nieograniczony na całodobową ochronę osób, budynków i mienia Sądu Okręgowego w Opolu
Dodano: 2012-09-25 12:25:25             Zmodyfikowano: 2012-10-16 15:21:59
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Opolu w budynkach przy Pl. Daszyńskiego 1 oraz przy ul. Plebiscytowej 3a. Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy, w chronionych budynkach, odpowiednie pomieszczenie socjalne dla osób pełniących ochronę. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy ubiegającego się o niniejsze zamówienie publiczne zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy Pl. Daszyńskiego 1 w czasie obsługi urządzenia RTG do kontroli bagażu będą narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie). Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Okręgowego w Opolu przy ul. Plebiscytowej 3a mogą być narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie) w związku z planowanym przez Zamawiającego zakupem urządzenia RTG do kontroli bagażu. Wymaga się aby Wykonawca wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających badania lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim). Zamawiający na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy PZP zastrzega część przedmiotu zamówienia, której Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia Podwykonawcom realizacji części zamówienia w zakresie monitoringu, bądź też realizacji jego części.
Termin składania ofert: 2012-10-03
więcej


Sąd utrzymał w mocy postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej
Dodano: 2012-09-07 18:41:32             Zmodyfikowano: 2012-10-29 20:44:28
Rejestr zmian
Sąd Okręgowy w Opolu oddalił 7 września 2012 r. apelację prokuratora i utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego o wpisaniu do KRS Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej.
więcej

Rozprawa apelacyjna w sprawie Stowarzyszenia Osób Narodowości Śląskiej w Kotorzu Małym.
Dodano: 2012-07-26 13:09:25             Zmodyfikowano: 2012-08-24 12:51:22
Rejestr zmian

Przetarg nieograniczony na "Remont zagospodarowania terenu oraz remont wybranych pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach ul. Kochanowskiego 1”
Dodano: 2012-08-10 15:11:00             Zmodyfikowano: 2012-08-29 14:22:23
Rejestr zmian
Przedmiot zamówienia: Przedmiot zamówienia zawarty jest w załączonej dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w przedmiarach robót i obejmuje między innymi następujący zakres robót : a) Remont utwardzenia terenu placu wewnętrznego b) Remont odwodnienia terenu , c) Rozbiórka wiaty murowanej wraz z utylizacją gruzu d) Remont ogrodzenia z murów kamienno-ceglanych z wymianą bramy wjazdowej e) Wymiana rynien i rur spustowych budynku f) Wymiana instalacji odgromowej budynku. g) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian budynku. h) Wykonanie tynków renowacyjnych – wewnątrz budynku. i) Wykonanie powłoki malarskiej dyfuzyjnej na tynkach renowacyjnych. j) Cyklinowanie i lakierowanie posadzek parkietowych w pomieszczeniach oraz wymiana i uzupełnieniem płytek ceramicznych w posadzkach na ciągach komunikacyjnych. k) Malowanie ścian i sufitów w wybranych pomieszczeniach. l) Pełną obsługę geodezyjną w trakcie wyk. robót wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i złożeniem jej do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii z potwierdzeniem o przyjęciu dokumentacji do zasobów geodezyjnych.
Termin składania ofert: 2012-08-27
więcej


2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.