Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Salon Mediatora
Jesteś tutaj: Start Edukacja prawna

Edukacja prawna

Dodano: 2018-03-22 09:18:04             Zmodyfikowano: 2018-06-05 15:05:16
Rejestr zmian
  ilustracja  
ilustracja
Program Edukacji Prawnej Młodzieży jest realizowany w Sądzie Okręgowym w Opolu od 28 października 2005 r. w formie:
  • lekcji wychowawczych w Sądzie Okręgowym, połączonych z udziałem w rozprawie; 
  • lekcji z młodzieżą bezpośrednio w szkołach;
  • Konsultacje z rodzicami w szkołach.
Cel i założenia
Celem Programu Edukacji Prawnej Młodzieży jest zwiększenie świadomości prawnej wśród nastolatków oraz osób wchodzących w dorosłe życie. Akcent jest skierowany na prawne konsekwencje czynów zabronionych, nawet tych pozornie błahych; organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, specyfikę procesu karnego, prawa ofiar przestępstw, obowiązki świadka.

Preferowaną formą edukacji jest lekcja wychowawcza w sądzie, co umożliwia bezpośredni udział uczniów w rozprawie sądowej, spełniającej następujące kryteria:
- Pierwszy termin (początek procesu, możliwość poznania całego procesu karnego),
- Oskarżony (oskarżeni) to ludzie młodzi, którzy zeszli na złą drogę,
- Zarzut dotyczy czynów przestępczych, którymi młodzież jest najbardziej zagrożona,
- Sędzia prowadzący sprawę wyraził uprzednio zgodę na udział osób niepełnoletnich w rozprawie.

Najczęstsze sprawy karne: handel narkotykami, w tym udzielanie narkotyków małoletnim, rozboje z użyciem niebezpiecznego narzędzia, bójki i pobicia ze skutkiem śmiertelnym, fałszerstwa środków płatniczych, usiłowania zabójstwa. Wybierane są sprawy i problemy, z którymi uczniowie stykają się lub mogą zetknąć na co dzień, co uświadamia im, iż sprzedanie młodszemu koledze 0.5 grama marihuany pod dyskoteką jest zbrodnią, podobnie jak postraszenie kogoś scyzorykiem i zabranie mu telefonu komórkowego. Świadomość, że w ten sposób sprawca dopuszcza się rozboju kwalifikowanego, zagrożonego karą nie niższą niż 3 lata pozbawienia wolności, w połączeniu z obserwacjami z sali sądowej robi na młodzieży ogromne wrażenie. To najlepsza forma profilaktyki.
Uczestnicy
Uczniowie liceum, drugie lub trzecie klasy, ewentualnie czwarte klasy technikum oraz trzecie klasy gimnazjalne, głównie z Opola. Przeważają grupy 25-osobowe, uczniom towarzyszy wychowawca/opiekun.


Przebieg lekcji wychowawczej
Klasa przychodzi do Sądu Okręgowego (ul. Plebiscytowa 3a) godzinę przed zaplanowaną rozprawą. Uczniowie są sprawdzani przez ochronę – przechodzą przez bramkę do wykrywania niebezpiecznych narzędzi. Następnie są zaprowadzani do pomieszczenia dla zatrzymanych, mają możliwość przebywania w celi, poznają podstawowe zasady i przesłanki stosowania tymczasowego aresztu. Kolejny etap to zwiedzanie sali nr 9, w której znajduje się specjalna klatka z kuloodpornymi szybami dla niebezpiecznych przestępców, na sali mają możliwość przymierzania tog sędziowskich, prokuratorskich i adwokackich oraz zrobienia pamiątkowych zdjęć. W planie jest także zwiedzanie Przyjaznego Pokoju Przesłuchań, w którym są zapoznawani z zasadami przesłuchiwania małoletnich świadków przestępstw oraz uczulani na problem wykorzystywania seksualnego dzieci, zgodnie z kampanią społeczno-edukacyjną Sądu Okręgowego w Opolu „Dotyk który boli.” W dalszej kolejności uczniowie zwiedzają sąd, m.in. Krajowy Rejestr Karny, gdzie dowiadują się, jak ważna jest „czysta” kartoteka karna w dorosłym życiu, mają możliwość odwiedzenia poszczególnych sekretariatów, obejrzenia szafy z najbardziej obszernymi aktami sądowymi, wysłuchania pogadanki na temat podstawowych zasad procesu karnego oraz zagrożeń, z którymi mogą się zetknąć. Są także instruowani jak należy zachować się podczas rozprawy sądowej, zapoznawani z wokandą oraz informowani o szczegółach sprawy, w której będą uczestniczyć, w tym o zagrożeniu karą. Następnie są zaprowadzani na salę rozpraw. Jeśli czas pozwala, po zakończeniu rozprawy mają możliwość porozmawiania z sędzią. Czasem mają także możliwość zapoznania się z podstawami samoobrony (szkolenie prowadzi jeden z ochroniarzy).

Statystyka lekcji wychowawczych w sądzie
 Rok szkolny  Odbyte  Odwołane  Sąd
 2005/2006   14  2  pl. Daszyńskiego
 2006/2007  15  1  pl. Daszyńskiego
 2007/2008  12  -  pl. Daszyńskiego
 2008/2009  14  1  Dasz./Plebiscytowa
 2009/2010  20  2  Plebiscytowa
 2010/2011  18  -  Plebiscytowa
 2011/2012  20  1  Plebiscytowa
 2012/2013  19  1  Plebiscytowa
 2013/2014  18  1  Plebiscytowa
 2014/2015  19  -  Plebiscytowa

Od 28 października 2005 roku do 31 grudnia 2012 roku odbyło się 138 lekcji wychowawczych w sądzie.  Uczestniczyło w nich co najmniej 3450 osób. Każdorazowo wychowawcy są pytani o liczebność klasy, na ogół liczy ona 25 uczniów lub więcej, nawet powyżej 30 (maksymalnie w jednej rozprawie uczestniczyło 45 osób z dwóch mniej liczebnych klas równocześnie). Do wyliczeń przyjęto uśrednioną liczbę 25 osób podczas jednej lekcji.

Fragmenty podziękowań:
Szanowna Pani,
bardzo dziękuję za zorganizowanie i przeprowadzenie lekcji w sądzie. Uczniowie są pod wrażeniem, od dwóch dni dyskutują o rozprawie. Mieli również świetną szansę na powtórkę z prawa przed maturą.
III LO w Opolu
21 października 2013
„Wizyta naszej młodzieży w sądzie i udział w rozprawie wywarły wielkie wrażenie, tym bardziej, że proces dotyczył dilera narkotyków – ich rówieśnika. Rozprawa oprócz celu dydaktycznego odniosła również pozytywny skutek wychowawczy, co nasi uczniowie podkreślali udzielając wywiadów w mediach oraz w rozmowach prowadzonych między sobą po wyjściu z sądu”.
Społeczne Językowe Liceum Ogólnokształcące im. Alberta Einsteina
21 grudnia 2005
„Pragniemy podkreślić, że dwukrotnie zorganizowane przez Panią spotkanie uczniów na sali sądowej z możliwością obserwowania przewodu sądowego wywarły na młodzieży ogromne wrażenie oraz cieszyły się bardzo wielkim zainteresowaniem”.
ZSZ im. Stanisława Staszica
25 stycznia 2010
Uczniowie o lekcji w sądzie
„To była lekcja życia”, „Mamy nauczkę na całe życie” – to najczęstsze komentarze. Po rozprawie uczniowie gorączkowo dyskutują na temat rozprawy, oceniają wiarygodność świadków i postawę oskarżonego.  W ocenie osób zaangażowanych w przeprowadzenie lekcji jest to najlepsza forma profilaktyki: uczniowie, którzy byli w sądzie i widzieli z bliska rozprawę, widzieli oskarżonego zakutego w kajdanki, siedzącego za kuloodporną szybą, widzieli jego płacz i żal, słyszeli jak skomplikowało mu się życie, nie będą popełniać przestępstw; a przynajmniej mocno się zastanowią, nim zrobią coś głupiego.
 
 
 
2011 Copyright by Sąd Okręgowy w Opolu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.